Bereikbaarheid Helpdesk

Op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) is de BBTV gesloten!

 

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Nieuws

Cao-editie Trivizier/XRcise online

Defensie en de bonden zijn tot een onderhandelaarsresultaat gekomen. In een speciale, gecombineerde digitale editie van de Trivizier & XRcise kun je de volledige tekst van het bereikte resultaat lezen. Daarnaast geven wij, zoals gebruikelijk, een korte toelichting op de verschillende onderdelen.

Ook lees je in deze special edition meer over het referendum.

Er zullen ook voorlichtingen georganiseerd worden. Data en locaties hiervan maken we bekend op deze website. 

Klik HIER om de cao-editie te lezen. 

Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden bereikt

De onderhandelaars van het Ministerie van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (de bonden) zijn vrijdag 3 november een onderhandelaarsresultaat overeengekomen. De VBM en de BBTV zijn blij dat een arbeidsvoorwaardenakkoord mogelijk is, dat aansluit op de huidige 'cao'. De leden kunnen zich vanaf volgende week uitspreken over het resultaat. De VBM en BBTV leggen het resultaat namelijk met een positieve waardering via een referendum voor aan de achterban.

 

Eind 2023 verstrijkt de looptijd van het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord ('cao' ). Na jaren dat dit anders was, lijkt het mogelijk om een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord op 1 januari 2024 te laten ingaan. Binnen een beperkt aantal maanden hebben de onderhandelaars een resultaat bereikt. Het is nu aan de leden om daarover een uitspraak te doen. Door HIER te klikken kom je bij het onderhandelaarsresultaat (of klik HIER voor een PDF).

 

Het resultaat bevat meerdere onderdelen. Wij raden je aan de tekst van het resultaat rustig door te lezen, want die is bepalend. Een aantal onderdelen noemen wij hier.

 

Het resultaat kent een looptijd van één jaar. Daarin is een structurele loonsverhoging opgenomen van 7 %. De bezoldiging van iedere defensiemedewerker stijgt hierdoor op 1 januari 2024 behoorlijk.

De onderhandelaars hebben tijdens de besprekingen nadrukkelijk stilgestaan bij het door velen gevoelde verschil tussen de ontwikkeling van de prijzen in 2023 en de loonsverhoging, die in het vorige akkoord is afgesproken. De uitkomst van deze discussie levert een eenmalige uitkering op van €1500.

 

De reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer stijgt met 2 cent per kilometer voor degene die nu 19 cent per kilometer ontvangt. Medewerkers die gebruik maken van eigen vervoer en thans niets ontvangen, omdat zij op minder dan 11 kilometer van de werkplek wonen, krijgen voortaan deze (verhoogde) tegemoetkoming eveneens. De medewerker die voor zijn dienstreizen gebruik mag maken van eigen vervoer ontvangt voortaan 22 cent per kilometer.

Tijdens de onderhandelingen is lang gediscuteerd over een verbetering van het stelsel van inzetvormen en -vergoedingen.

Dat heeft uiteindelijk geleid tot een aantal aanpassingen, die ten doel hebben een beter onderscheid tussen varen en oefenen, inzet en deelname aan vredes- en humanitaire operaties te maken. Door inzet als een aparte variant neer te zetten kan beter ingespeeld worden op de manier waarop Defensie de afgelopen tijd en in de toekomst ingezet is en zal worden. In het resultaat wordt voor inzet en deelname aan vredes- en humanitaire operaties hogere vergoedingen toegekend. Deze zijn zodanig vormgeven dat het onderscheid tussen de drie eerder genoemde varianten beter tot uiting komt in de hoogte van de vergoeding.

Op nieuwe verdeling op hoofdlijnen die in het resultaat staat zal komen jaar verfijnd worden. Als dat gebeurd is, zullen in lijn met de bedoeling van Defensie en de centrales de vergoedingen voor inzet uitbetaald worden en zal de vergoeding voor wat nu VVHO heet opnieuw verhoogd worden.

Matrozen, soldaten – de zogenaamde groep 1 - krijgen een verhoging van de vergoeding voor varen en oefenen op 1 januari naar 100 euro. Daarmee wordt een eerste stap gezet op weg naar het weghalen van het onderscheid in vergoedingshoogte, die nu afhankelijk is van de rang.

 

Graag hadden we het voorzieningenstelsel voor defensiemedewerkers in het buitenland integraal aangepakt. Binnen de beperkte tijd die er voor de onderhandelingen was, bleek dit iets te ambitieus. Wel zijn er meerdere afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat medewerkers, die in het buitenland wonen en werken, er niet alleen maandelijks op vooruitgaan, maar ook een betere tegemoetkoming ontvangen voor meer incidentele uitgaven, zoals het huren van een auto of bijles voor de kinderen. Verder wordt het reizen in het kader van gezinshereniging verbeterd door deze reizen ook voor medewerkers in Europa te vergoeden en door de vergoeding van één keer in de 2 jaar naar éé keer in het jaar te brengen.

 

Tot slot. Het resultaat bevat ook nog afspraken over bijvoorbeeld de tegemoetkoming voor reünieactiviteiten, de thuiswerkvergoeding, de cafetariaregeling en een nieuwe verlofvorm voor militairen, die meer zekerheid moet bieden om tijdelijk in deeltijd te werken.

Je kunt alle afspraken nalezen door HIER te klikken (of klik HIER voor een PDF).

Cao-onderhandelingen: we hebben een resultaat!

Defensie en de vakbonden zijn al geruime tijd aan het onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden (de 'cao'). Op 3 november zijn we tot een 'onderhandelaarsresultaat' gekomen. Zowel Defensie als de vakbonden willen vóór het aflopen van het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord tot nieuwe afspraken komen.

 

Het voorstel ligt er nu in de vorm van een onderhandelaarsresultaat. Het gaat om arbeidsvoorwaarden over het jaar 2024. Maandag om 12:00 uur volgt meer informatie over de loonstijging, de eenmalige uitkering en de andere uitkomsten uit het resultaat.

Defensie en de vakbonden organiseren de komende tijd gezamenlijk fysieke en online informatiebijeenkomsten. Hier kun je eventuele vragen stellen. Vanaf maandag vind je meer informatie over arbeidsvoorwaarden 2024 op de intranetpagina van Defensie en de websites van de vakbonden.

 

De vakbonden leggen het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket voor aan hun leden. Ben je lid, dan kun je je stem uitbrengen. Op 12 december is er een vergadering, waarin de vakbonden zullen aangeven of hun leden in meerderheid instemmen met het resultaat. Zo ja, dan hebben we een  arbeidsvoorwaardenakkoord.

Wanneer verschijnt de volgende XRcise?

Vanwege personeelstekort ontvang jij dit jaar één XRcise minder.

Volgens de oorspronkelijke planning zou op 29 september een XRcise verschijnen. Omdat redacteur Daniel Lameriks per 1 juli 2023 is vertrokken, en zijn vervanger Daphne de Vos op 2 oktober begint, was dat helaas niet haalbaar.

Dit betekent dat de eerstvolgende XRcise weer verschijnt rond 1 december!

Zie jij dingen waarvan je denkt dat ze anders kunnen?

 

De BBTV kent een aantal adviesgroepen. Een adviesgroep bestaat uit medewerkers van een defensieonderdeel, die regelmatig bij elkaar komen om actuele onderwerpen en knelpunten te bespreken en daarover advies uit te brengen of suggesties te doen aan de vakbond. In adviesgroepen kan gesproken worden over onderwerpen zoals pensioenen, arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, reservisten of organisatiewijzigingen bij defensieonderdelen.

 

Meld je dan aan voor een adviesgroep!

 

De bijeenkomst van een adviesgroep werkt twee kanten op. Dankzij adviesgroepen kunnen we direct vanaf de werkvloer vernemen wat er leeft en speelt. Tegelijkertijd kan de BBTV de werkvloer ook informeren.

Door het vrijblijvende en informele karakter van een adviesgroep kunnen zaken vanuit het gevoel, de daadwerkelijke ervaringen, gedeeld worden om zo de visie van de werkgever naast de uitwerking op de werknemer te leggen.

Ben jij betrokken met er wat er om jou heen gebeurt, begrijp jij bepaalde zaken niet of zie jij dingen gebeuren die in jouw ogen écht niet of anders kunnen, meld je dan aan voor een adviesgroep!

Elk BBTV-lid, ongeacht stand, rang of schaal, kan zich vrijblijvend aanmelden. Meer informatie of belangstelling? Laat het ons weten op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070 3155111.

Vaste aanstelling manschappen en korporaals

Manschappen en korporaals krijgen vanaf nu bij voldoende functioneren een vaste aanstelling. Defensie en de bonden zijn dit overeengekomen bij de uitwerking van afspraken uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023.

 

De vaste aanstelling is voor manschappen en korporaals die FPS2 zijn of worden (soldaten der 1e, 2e en 3e klasse, korporaals en korporaals der 1e klasse van de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht, matrozen der 1e, 2e en 3e klasse en mariniers der 1e, 2e en 3e klasse van de Koninklijke Marine en marechaussees der 1e en 2e, 3e en 4e klasse van de Koninklijke Marechaussee).

 

Defensie biedt hen bij voldoende functioneren een vaste aanstelling. Deze militairen kunnen er ook de voorkeur aan geven om voor 1 januari 2025 terug te keren naar hun (huidige) tijdelijke aanstelling.

 

De afspraak brengt rechten en plichten met zich mee

Defensie investeert in de professionele ontwikkeling en de persoonlijke groei van de militair. De militair moet bereid zijn zich door te ontwikkelen en zich regelmatig bij te scholen of om te scholen. Ook kan de militair, al dan niet op eigen verzoek, op gezette tijden op een andere functie en/of locatie worden geplaatst.

 

De gemaakte afspraken worden momenteel uitgewerkt en ingevoerd door Defensie. De militairen die tot de doelgroep behoren hoeven niet met DCHR te bellen. Ze worden vanzelf geïnformeerd.

 

Klik hier voor de afspraken

Bekijk ook deze FAQ's

Geen inkomstenbelasting over BIV!

Veteranen die maandelijks van het ABP een bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) ontvangen, hoeven in de toekomst hierover geen inkomstenbelasting meer te betalen. De bijzondere invaliditeitsverhoging is een maandelijkse smartengelduitkering die invalide veteranen ontvangen bovenop hun militair invaliditeitspensioen (MIP). Op deze smartengelduitkering houdt het ABP sinds jaar en dag loonbelasting in.

 

Maar ìs smartengeld eigenlijk wel loon? Normaal gesproken niet, aldus een uitspraak van de Hoge Raad van 25 maart 2022. Die uitspraak was voor een veteraan aanleiding om een bezwaarschrift in te dienen bij de Belastingdienst. Dat bezwaar is gegrond verklaard en daarmee heeft de Belastingdienst dus erkend dat de belastingheffing onterecht is.

Overleg over regeling

Op 23 juni 2023 heeft de Staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat, in een uitzending van het NPO Radio 1 programma ‘Sven op 1’ duidelijk gezegd dat er geen belasting hoeft te worden betaald over de bijzondere invaliditeitsverhoging. Daarna heeft de Staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, op 27 juni in het Vragenuur aan de Tweede Kamer meegedeeld dat hij met Defensie in overleg is getreden om een blijvende regeling in het leven te roepen. Het kost wel tijd om dat goed te regelen volgens hem. Van Rij zei er ook bij dat het niet zo moet zijn dat anderen die het betreft nu individueel bezwaar moeten gaan maken.

Defensie en Financiën zijn dus nu aan zet. Zolang de beloofde blijvende regeling er nog niet is, adviseren we leden die een bijzondere invaliditeitsverhoging ontvangen om in actie te komen. Heb je de definitieve aanslag over 2022 al ontvangen, dan adviseren we je om binnen zes weken na dagtekening van die aanslag bezwaar te maken met bijgaand bezwaarformulier. De motivering van het bezwaar staat er al op – alleen de persoonsgegevens en de handtekening moeten nog worden ingevuld.

Als je nog geen aangifte hebt gedaan over 2022, dan kan dat met onze hulp. En als je al wel aangifte hebt gedaan over 2022 maar nog geen definitieve aanslag hebt ontvangen, dan kan je met onze hulp de aangifte wijzigen.

Gezamenlijke inzetbrief arbeidsvoorwaarden

De vakbonden voor het defensiepersoneel, waaronder de VBM en BBTV,  hebben vandaag hun inzetbrief verstuurd. Met deze gezamenlijke inzetbrief van de bonden gaan de onderhandelingen van start om tot een arbeidsvoorwaardenakkoord te komen. We willen een nieuwe 'cao' per 1 januari 2024, als het huidige akkoord afloopt.

 

Klik hier voor de inzetbrief van de bonden.

 

De staatssecretaris van Defensie heeft op 8 juni zijn inzetbrief gepubliceerd. Er liggen nu dus twee brieven op tafel, waarmee de onderhandelingen kunnen starten. De aftrap vindt aanstaande maandag 10 juli plaats in het SOD (Sectoroverleg Defensie) onder voorzitterschap van de staatssecretaris.

 

 

BBTV zoekt jong talent!

De BBTV/VBM is op zoek naar nieuwe, enthousiaste bestuursleden (m/v) die zich willen inzetten voor het defensiepersoneel. We zoeken kandidaten voor een functie in het Algemeen Bestuur.

 

We roepen actief dienende leden  ̶  zowel militair als burger  ̶  die zich betrokken voelen bij het personeelsbeleid op om zich te melden. Betrokkenheid bij het reilen en zeilen op de werkvloer, een actieve opstelling en voldoende tijd (enkele uren per week) om aan de bestuursfunctie inhoud te geven zijn vereisten. Ook een ruime blik en kennis van de defensieorganisatie zijn belangrijk.

 

‘Als jonge militair leer je belangrijke skills in deze functie’ 

 

Het Algemeen Bestuur

Het bestuur van de vakbond is in handen van het Algemeen Bestuur (AB). Het bestuur is verantwoordelijk voor het maken van beleid en de uitvoering ervan. Het AB draagt een aantal van haar taken op aan het Dagelijks Bestuur (DB). Dit bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het onderscheid tussen het AB en het DB ligt in de mate van betrokkenheid bij de uitvoering. Het AB stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, waarna het DB de uitvoering van dit beleid ter hand neemt. Het AB toetst vervolgens deze uitvoering aan de hoofdlijnen van het beleid.

 

Wat houdt de functie in?

Als lid van het Algemeen Bestuur woon je vergaderingen bij en blijf je op de hoogte van wat er allemaal speelt binnen de vakbondswereld en Defensie, door stukken en het nieuws te lezen. Daarnaast volg je goed wat er binnen jouw eigen eenheid/organisatie allemaal gebeurt. Het AB stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en toetst of dat beleid, in hoofdlijnen, wordt uitgevoerd. Gemiddeld ben je een paar uur per week met het AB bezig. Het is dus zeker geen fulltime functie en je kunt het prima naast je eigen werk doen.

 

Ook voor jonge(re) militairen?

Zeker, juíst ook voor jonger defensiepersoneel! Het aandeel jonge collega’s binnen Defensie is (erg) groot, en daarom moet die groep ook goed vertegenwoordigd worden. Als lid van het AB kun jij die belangrijke stem laten horen – en je rang of schaal speelt daarbij geen rol; we nodigen daarom ook manschappen, korporaals en jonge onderofficieren uit te reageren. Als AB-lid zul je daarnaast veel belangrijke skills leren: vergaderen, overleggen, je ontwikkelt een helikopterview en leert Defensie écht goed kennen.

 

Geïnteresseerd of meer informatie?

Neem contact op met secretaris/penningmeester Jacqueline de Werker-Bekx. Zij is te bereiken per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon: 070-3155123 / 06-51579772.

 

We zien jouw kandidaatstelling graag tegemoet!

 

 

Defensie komt met inzetbrief arbeidsvoorwaarden

Defensie heeft onlangs de bonden een brief gestuurd, waarin staat wat Defensie belangrijke thema’s in een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord vindt. De bonden zullen binnenkort met hun inzet komen voor de onderhandelingen.

 

In de inzetbrief noemt Defensie een aantal belangrijke thema’s op. De inzetbrief is daardoor voor de lezer minder concreet. De inzetbrief vind je hier.

De BBTV herkent veel van de door Defensie benoemde thema’s. Wij gaan daarover graag met Defensie in gesprek. Dan zal ook blijken of we over die thema's ook afspraken kunnen maken.

 

De VBM en BBTV hebben enige maanden geleden de leden opgeroepen om met belangrijke ideeën of voorstellen te komen. Veel leden hebben van die mogelijkheid gebruikgemaakt. Wij ronden rond deze tijd het interne proces af. Zoals gebruikelijk zullen we daarna met de collega’s van andere bonden kijken of er een gemeenschappelijke inzetbrief kan worden opgesteld.

Wij hopen voor het zomerverlof een formele start te maken met de besprekingen. Alles met als doel om een nieuw akkoord te hebben op het moment dat het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord afloopt.