Nieuws

Uitzending naar Mali; waar heb je recht op?

Uitgezonden naar Mali: waar heb je recht op?

90 collega’s van de luchtmacht zijn momenteel uitgezonden naar Bamako, de hoofdstad van Mali. Nederland ondersteunt daarmee de VN-missie Minusma met een C-130 Hercules-transportvliegtuig, inclusief bemanning en ondersteunend personeel. De militairen opereren vanuit Bamako en kunnen in het hele land worden ingezet. Maar waar heb je eigenlijk recht op als je wordt uitgezonden? En waar heb je géén recht op? We zetten het voor je op een rij.

Uitkomst overleg en communicatie Defensie

Op 2 december 2021 is in de vergadering van de bonden met Defensie duidelijk geworden dat alle centrales (bonden) hebben aangegeven tegen het “maximaal haalbare pakket binnen de AVW-ruimte van Defensie” te zijn. Er is dus geen nieuwe cao.

Ook uit de poll die Defensie zelf onder de medewerkers heeft gehouden bleek een overgrote meerderheid van de respondenten (78%) tegen het pakket te zijn.

De dag na dit overleg hebben de Minister van Defensie, de Secretaris-Generaal en de CDS, in een bericht op het intranet, een mail aan alle medewerkers en op het internet informatie verstrekt over het overleg die, naar onze mening, onjuist en suggestief is.

Geen akkoord over arbeidsvoorwaarden!

De vakbonden hebben donderdag 2 december 2021 een eensgezind ‘Nee’ uitgesproken over de uitkomst van de arbeidsvoorwaardenbesprekingen (de nieuwe cao). Defensie en de centrales (de bonden) troffen elkaar in een vergadering van het Sector Overleg Defensie.

Presentatie Informatiebijeenkomsten CAO 2021 online

De vakbonden hebben vanwege aangescherpte coronamaatregelen de gezamenlijke informatiebijeenkomsten over de uitkomst van de arbeidsvoorwaardenbesprekingen voor 2021 moeten annuleren.

Om iedereen toch nog zo goed mogelijk te informeren, is de presentatie die voor de informatiebijeenkomsten is gemaakt, door de bonden ingesproken en online gezet.

In de beschrijving onder de video zie je tijdcodes staan. Als je niet de hele presentatie wilt bekijken, kun je daarmee alleen die delen bekijken waarin je geïnteresseerd bent.

Zoals eerder gemeld houden alle bonden ook nog hun eigen achterbanraadpleging. Wij roepen alle leden vooral op om hun stem te laten horen. Alleen dan ben je ervan verzekerd dat wat jij vindt van dit cao-voorstel voor 2021, wordt meegenomen om te bepalen of er voldoende draagvlak is voor de uitkomst van de arbeidsvoorwaardenbesprekingen.

Correctie: foute tabel in Trivizier

In de Trivizier van november 2021 kunt u de uitkomst vinden van de arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen. Helaas is er een fout gemaakt in één van de tabellen. Op pagina 16 en 17 van de Trivizier staan de tabellen van de nieuwe reiskostenvergoeding, gebaseerd op 16,5 cent en 17,5 cent. Tabel E op pagina 16 is juist. Maar op pagina 17 zijn bedragen, behorende in tabel E, ten onrechte ook terechtgekomen in tabel N. Onze excuses voor deze storende fout.

De juiste tabellen vindt u hier.

Eindelijk duidelijkheid

Er komt eindelijk duidelijkheid. De uitkomst van de besprekingen over de arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel leggen we aan jou voor.

Op 14 oktober jl. is er een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) gehouden. Daarin is gesproken over de arbeidsvoorwaarden van defensiemedewerkers. Een resultaat kon niet worden bereikt. Wel een uitkomst. De afgelopen week is gewerkt aan de uitwerking van de SOD-bespreking. De tekst die de uitkomst beschrijft vind je hier.

De bijlage over mobiliteit vind je hier.

De VBM/BBTV heeft lang en intensief gewerkt aan het bereiken van een onderhandelingsresultaat. De financiële ruimte die Defensie beschikbaar stelde, was daarvoor echter niet voldoende. Het maximaal haalbare binnen de mogelijkheden ligt nu voor je. Samen met de andere partijen aan de onderhandelingstafel is niet de conclusie getrokken dat de besprekingen mislukt zijn. Er is gekozen voor snelle duidelijkheid; het jaar 2021, waarover het gaat, is immers alweer bijna voorbij. Er is gekozen om jouw mening te vragen.

De VBM/BBTV legt deze uitkomst voor aan de leden met de vraag om hun oordeel erover uit te spreken. Dat zal op de gebruikelijke wijze – d.m.v. een referendum – gebeuren. Je ontvangt binnenkort deze Speciale Editie Trivizier met daarin de tekst, een duiding en een toelichting. Deze zal begin volgende week ook via onze website te lezen zijn. Bij de Extra Editie Trivizier die je op huisadres ontvangt, zit tevens je stembrief. Je kunt je stem vanaf 5 november uitbrengen op de referendum-website (opent op 5 november).

Bekijk de veelgestelde vragen over:

- loonontwikkeling

- woon-werkverkeer

- pensioenakkoord

Oud-medewerkers Defensie gezocht voor onderzoek chroom-6

De Universiteit Utrecht voert wetenschappelijk onderzoek uit naar alternatieve compensatiesystemen voor beroepsziekten. Het onderzoek gaat naar regelingen die zijn opgezet voor mensen die hebben gewerkt met chroom-6. De betrokken onderzoekers van de universiteit willen graag meer weten over ervaringen van (oud-)medewerkers met de uitkeringsregeling van chroom-6 Defensie die een beslissing hebben gekregen op hun aanvraag. Dat wil zeggen, (oud-)medewerkers die een toe- of afwijzing hebben ontvangen op hun aanvraag. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op initiatief van de Universiteit Utrecht en niet in opdracht van Defensie of de uitvoerder van de uitkeringsregeling. De Universiteit Utrecht is een onafhankelijke en neutrale organisatie. Het onderzoek van de universiteit heeft geen invloed op uw aanvraag tot een uitkering.

Uitkomst SOD: Lastige keuzes zijn gemaakt

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft niet geleid tot een onderhandelaarsresulaat. Wel is vastgesteld wat er op dit moment maximaal haalbaar is. De bonden gaan dat voorleggen aan hun leden en vragen wat zij daarvan vinden.

Gezocht: leden voor adviesgroepen

De BBTV/VBM hecht veel waarde aan de opvattingen van de achterban. Voor de behartiging van de belangen van de leden zijn deze opvattingen van onmisbaar. De BBTV/VBM kent een groot aantal adviesgroepen. Kaderleden van de vereniging die zitting hebben in deze adviesgroepen ondersteunen de overlegvertegenwoordigers.

RIVM-onderzoek naar chroom-6 bekendgemaakt

Op 31 mei 2021 heeft het RIVM de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek naar chroom-6 bij Defensie. In 2018 concludeerde het RIVM al dat op de POMS-locaties medewerkers aan chroom-6 in verven zijn blootgesteld en daar mogelijk ziek van zijn geworden. De afgelopen periode heeft het RIVM onderzoek gedaan naar mogelijke blootstelling aan chroom-6 op alle andere defensielocaties.