Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) is de BBTV gesloten!

 

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Wat zijn de gevolgen van een schorsing?

Stel je wordt verdacht van een bepaalde misdraging. Jij weet 100 % zeker dat je dat niet gedaan hebt. Toch kan het zijn dat je dan geschorst wordt. Hoe zit dat?

Defensie stelt hoge eisen aan zijn personeel. En terecht. Ook als het gaat om betrouwbaarheid, loyaliteit en integriteit. Als er twijfel ontstaat of jij nog aan die hoge eisen voldoet, zal Defensie willen onderzoeken hoe de vork in de steel zit.

Dat kan zijn doordat je in aanraking bent gekomen met justitie. Of simpelweg doordat een collega heeft geklaagd over jouw gedrag.

In zo’n geval is voor Defensie niet altijd meteen duidelijk wat er precies aan de hand is. Dat moet dan eerst goed worden uitgezocht. Zo’n onderzoek kan een tijdje duren. Als na onderzoek blijkt dat jij niet meer geschikt bent als militair, kan dat je baan kosten.

Maar even terug naar die schorsing.

Die kan dus worden opgelegd, vóórdat duidelijk is of je ergens schuldig aan bent of niet. Defensie kan jou schorsen van je functie, gedurende het onderzoek. Als het goed is, zal uit het onderzoek blijken dat jij onschuldig bent.

Vóórdat de commandant overgaat tot schorsing, zal hij jou eerst hierover horen. Op dat moment hoeven de feiten dus nog niet vast te liggen. Soms is het het woord van de één, tegen dat van de ander. Een schorsing kan dus vrij makkelijk worden opgelegd en betekent dus niet dat de commandant er bij voorbaat vanuit gaat schuldig bent. De schorsing hoeft dus geen straf te zijn, al zal je dat waarschijnlijk wel zo ervaren.

Word je ‘in het belang van de dienst’ geschorst, dan worden er géén inkomsten ingehouden.

Blijkt nou dat jij inderdaad schuldig bent aan wangedrag, of bijvoorbeeld verregaande nalatigheid in het vervullen van je verplichtingen, en lijkt het erop dat je ontslagen zult worden? Dan word je ook geschorst. In zo’n geval wordt over de eerste zes weken meestal een derde deel van de inkomsten ingehouden. Daarna kunnen je inkomsten zelfs compleet worden stopgezet. Als achteraf blijkt dat er ‘niets aan de hand was’, dan krijg je dat geld alsnog uitbetaald.

Heb jij hiermee te maken? Neem dan contact op met de BBTV. Wij kunnen dan bekijken of het zinvol is om tegen een schorsing in bezwaar te gaan.