Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) is de BBTV gesloten!

 

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Heffing loonbelasting over dwangsom niet terecht

- Update: de Belastingdienst is in cassatie gedaan. Deze rechtszaak duurt nog even voort. - De Belastingdienst mag geen loonbelasting heffen over een dwangsom. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam op 20 maart 2018 bepaald in de proefprocedure die mede met de hulp van de VBM / BBTV is aangespannen tegen de belastingdienst.

Als Defensie te laat beslist op een aanvraag of bezwaar, kan je een ingebrekestelling indienen. Als daar niet binnen twee weken op wordt beslist, ontvang je een geldbedrag (de dwangsom). Die dwangsom staat los van de dienstbetrekking volgens het gerechtshof. Daarom is het geen belastbaar loon.


De belastingdienst heeft zes weken de tijd om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van 20 maart.
Als de belastingdienst dat niet doet, is de uitspraak definitief.
Dat zou dan goed nieuws zijn voor de 100 leden voor wie de juristen van de VBM en BBTV inmiddels bezwaar hebben ingediend. In de eerste helft van mei weten we of we die leden inderdaad goed nieuws kunnen brengen.
Ontvang jij of heb je onlangs een dwangsom ontvangen waarop loonbelasting is ingehouden? Dan is ons advies om daar bezwaar tegen te maken. Dat kan uiteraard met onze hulp.