Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Samenwerking met Quest Advocaten

De VBM en BBTV werken sinds 2022 samen met Quest Advocaten. Leden van de VBM en BBTV kunnen hierdoor tegen gereduceerd tarief gebruikmaken van een advocaat, indien ze deze nodig hebben.

Quest Advocaten is een kantoor met een algemene praktijk, wat betekent dat er verschillende specialismen in één kantoor terug te vinden zijn, zoals het familierecht, arbeidsrecht, auteursrecht, maar ook verbintenissenrecht, huurrecht en ondernemingsrecht.

Quest is een ervaren kantoor als het gaat om rechtsbijstand aan militairen en ambtenaren die ambtshalve of op andere wijze in aanraking komen met het OM (Openbaar Ministerie). Een groot deel van de praktijk is gespecialiseerd in juridische problemen die inherent zijn aan de beroepsuitoefening.

Quest Advocaten is een full service kantoor, dus je kunt over de volle breedte geholpen worden.

Meer informatie: https://questadvocaten.nl/

Neem, als je denkt een advocaat nodig te hebben, eerst contact op met de BBTV.