Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Voordelig afsluiten van een samenlevingscontract

Voordelig een samenlevingscontract afsluiten

Een getrouwde militair kan in aanmerking komen voor een groot aantal voorzieningen waarop een ongehuwde geen beroep kan doen. Het gaat daarbij onder meer om:

  • Een uitkering bij overlijden voor de partner
  • Een partnerpensioen
  • Een verhuiskostenvergoeding (onder bepaalde voorwaarden)
  • Een hogere buitenlandtoelage indien partner meeverhuist naar het buitenland
  • Recht op gratis voeding en huisvesting bij plaatsing in het buitenland indien de partner niet meeverhuist
  • Recht op buitengewoon verlof bij persoonlijke of familieomstandigheden

Maar als je niet getrouwd bent maar wel samenwoont, kan je wel in aanmerking komen voor deze voorzieningen. Maar dan moet er wel een samenlevingscontract wordt afgesloten.

Als lid van de BBTV kan je een zogenaamd 'beperkt' samenlevingscontract afsluiten bij de notaris. In zo'n een beperkt samenlevingscontract regelen partners een wederzijdse verzorgings-plicht. En je maakt afspraken over de gezamenlijke financiële huishouding, de aansprakelijkheid voor schulden die zijn aangegaan voordat het contract werd afgesloten en over de rechten op een partnerpensioen.

Als lid van de BBTV betaal je € 165 (per 1-1-2024) voor dit beperkte samenlevingscontract!

Interesse? Bel voor een AANVRAAGFORMULIER met de Helpdesk: tel. 070 31 55 111.

Meer informatie: