Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Juridische hulp bij problemen met defensie

Juridische hulp bij problemen met defensie

Als lid van de BBTV kan jij rekenen op de hulp van een jurist als jij een probleem hebt dat te maken heeft met Defensie. De BBTV heeft een batterij juristen klaarstaan, die jaren ervaring hebben in Defensie-zaken. Het kan gaan om problemen over:

 • aanstelling
 • opleiding
 • bevordering
 • beoordelingen
 • functietoewijzing
 • schorsing
 • claims/aansprakelijkheidstelling
 • functiewaardering
 • ambtsberichten
 • plichtsverzuim
 • ontslag
 • werk- en rusttijden
 • verlof
 • gezondheidszorg
 • andere voorzieningen zoals huisvesting en voeding van rijkswege, tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten,
 • overlijden, pensioenen, arbeidsongeschiktheid

Als je een probleem hebt dat niet te maken heeft met Defensie (bijvoorbeeld een echtscheiding, huur of iets anders) dan kan je een éénmalig advies krijgen.