Zoeken

Juridische hulp bij problemen met defensie

Juridische hulp bij problemen met defensie

Als lid van de BBTV kan jij rekenen op de hulp van een jurist als jij een probleem hebt dat te maken heeft met Defensie. De BBTV heeft een batterij juristen klaarstaan, die jaren ervaring hebben in Defensie-zaken. Het kan gaan om problemen over:

 • aanstelling
 • opleiding
 • bevordering
 • beoordelingen
 • functietoewijzing
 • schorsing
 • claims/aansprakelijkheidstelling
 • functiewaardering
 • ambtsberichten
 • plichtsverzuim
 • ontslag
 • werk- en rusttijden
 • verlof
 • gezondheidszorg
 • andere voorzieningen zoals huisvesting en voeding van rijkswege, tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten,
 • overlijden, pensioenen, arbeidsongeschiktheid

Als je een probleem hebt dat niet te maken heeft met Defensie (bijvoorbeeld een echtscheiding, huur of iets anders) dan kan je een éénmalig advies krijgen.