Zoeken

P&O-Flash BBTV

Aanvullend geboorteverlof

Krijg jij binnenkort een kleine? Dan is het goed om te weten dat het opnemen van extra geboorteverlof onlangs gemakkelijker is gemaakt. Tot 1 september 2022 kregen defensiemedewerkers namelijk 75% van het salaris betaald bij het opnemen van aanvullend geboorteverlof. Sinds 1 september betaalt Defensie 100% van het salaris bij het opnemen van aanvullend geboorteverlof. Deze wijziging is een onderdeel van het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. Met deze regeling wordt één van de drempels om aanvullend geboorteverlof op te nemen verder verlaagd.

Meer info? Kijk op intranet bij de pagina ‘geboorteverlof’.

geboorteverlof

BBTV dient ingebrekestelling in

BBTV-juristen hebben in de afgelopen maanden voor talloze Korte Officiers Opleiding (KOO)-cadetten die na afronding van hun KMA-opleiding niet direct tot tweede luitenant waren bevorderd, een bezwaarschrift ingediend. Defensie heeft daarop besloten dat deze cadetten die op of omstreeks 27 januari 2022 hun opleiding hebben afgerond, vóór aanvang van de Vaktechnische Opleiding worden bevorderd. Goed nieuws voor deze cadetten dus!

Goed werkgeverschap

Maar Defensie heeft nog altijd géén knoop doorgehakt over de vraag hoe ze wil omgaan met de bezwaren van al die (voormalig) KOO-cadetten die met terugwerkende kracht bevorderd willen worden tot tweede luitenant. De BBTV heeft Defensie ruim de tijd gegeven om hierin een standpunt te bepalen. Dat heeft Defensie echter nog altijd níet gedaan. Daarom hebben wij een ingebrekestelling ingediend. Hiermee willen we bereiken dat Defensie op korte termijn beslissingen gaat nemen op de ingediende bezwaren. Wij hopen nog altijd dat Defensie ook hierover een besluit neemt dat blijk geeft van goed werkgeverschap. Wordt vervolgd dus!

Contactpersonen noodgeval

Zijn jouw contactpersonen goed geregistreerd? Het blijkt nog te vaak voor te komen dat de registratie van ‘contactpersonen bij noodgeval’ niet op orde is. Defensiemedewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanpassen en bijhouden van deze persoonsgegevens. Zijn je gegevens niet up-to-date? Dan is het bij een noodsituatie lastig om de juiste contactpersonen (snel) te achterhalen. Dat wil je uiteraard voorkomen. Militairen die worden uitgezonden, wordt aangeraden om minimaal twee ‘Contactpersonen noodgeval’ te registreren. Je gegevens checken en eventueel updaten? Kijk bij de Selfservice-app, en dan bij: ‘Persoonlijke gegevens’.