Zoeken

Vaste aanstelling manschappen en korporaals

Manschappen en korporaals krijgen vanaf nu bij voldoende functioneren een vaste aanstelling. Defensie en de bonden zijn dit overeengekomen bij de uitwerking van afspraken uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023.

 

De vaste aanstelling is voor manschappen en korporaals die FPS2 zijn of worden (soldaten der 1e, 2e en 3e klasse, korporaals en korporaals der 1e klasse van de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht, matrozen der 1e, 2e en 3e klasse en mariniers der 1e, 2e en 3e klasse van de Koninklijke Marine en marechaussees der 1e en 2e, 3e en 4e klasse van de Koninklijke Marechaussee).

 

Defensie biedt hen bij voldoende functioneren een vaste aanstelling. Deze militairen kunnen er ook de voorkeur aan geven om voor 1 januari 2025 terug te keren naar hun (huidige) tijdelijke aanstelling.

 

De afspraak brengt rechten en plichten met zich mee

Defensie investeert in de professionele ontwikkeling en de persoonlijke groei van de militair. De militair moet bereid zijn zich door te ontwikkelen en zich regelmatig bij te scholen of om te scholen. Ook kan de militair, al dan niet op eigen verzoek, op gezette tijden op een andere functie en/of locatie worden geplaatst.

 

De gemaakte afspraken worden momenteel uitgewerkt en ingevoerd door Defensie. De militairen die tot de doelgroep behoren hoeven niet met DCHR te bellen. Ze worden vanzelf geïnformeerd.

 

Klik hier voor de afspraken

Bekijk ook deze FAQ's