Zoeken

Ontheven uit de initiële opleiding wegens medische redenen en daarna ontslagen? LET OP!

De BBTV heeft de afgelopen tijd twee militairen bijgestaan die waren ontheven uit de initiële opleiding. Ze hadden een scheenbeenvliesontsteking of een blessure en konden daardoor niet meer aan de opleidingseisen voldoen. Defensie had hen daarna in de gelegenheid gesteld om een watervalverzoek in te dienen, met als doel dat ze binnen een ander Krijgsmachtsonderdeel / dienstvak een opleiding konden gaan volgen. Maar toen dat verzoek werd afgewezen, was het exit: de militairen werden ontslagen. In de regelgeving staat namelijk dat ontslag mag worden verleend aan iemand die is ontheven uit de initiële opleiding. Maar let op: dit kan toch niet zomaar.

 

Wanneer je uitvalt uit de initiële opleiding wegens medische redenen, is er over het algemeen sprake van ‘arbeidsverzuim wegens ziekte’. Simpel gezegd: als iemand zijn functie (in dit geval: de initiële opleiding) niet volledig kan uitoefenen, is hij ziek en moet hij worden gere-integreerd. Bovendien heeft hij dan een ontslagbescherming van twee jaar. Dat betekent dat je de eerste twee jaar na de 1e ziektedag (de datum van ziekmelding) niet mag worden ontslagen.

 

Bij de twee militairen die de BBTV bijstond was dat niet goed gegaan. Defensie ontkende dat deze militairen een beroep konden doen op de ontslagbescherming. Daar heeft de hoogste bestuursrechter echter korte metten mee gemaakt. Als een militair uit de initiële opleiding wordt ontheven wegens medische redenen, kan hij niet zomaar worden ontslagen. Vanaf de 1e ziektedag (de datum van ziekmelding) heeft hij nog twee jaar om bij Defensie te re-integreren. Pas als die twee jaren voorbij zijn, kan de militair (in de regel) worden ontslagen.

N.B. Deze ontslagbescherming geldt niet voor militairen die in de proeftijd zitten.

 

Herken jij deze situatie?

Wanneer je kort geleden een ontslagbesluit hebt gehad, meld je dan direct bij de BBTV. Als de bezwaartermijn van 6 weken nog niet voorbij is, kunnen we namens jou bezwaar maken.

Is het al langer geleden dat je bent ontslagen op grond van ontheffing uit de initiële opleiding, terwijl je eigenlijk nog ziek was? Neem dan ook contact met ons op, dan gaan we onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn.