Zoeken

Defensie komt afspraken niet na

De BBTV en collega-vakbonden hebben de afgelopen tijd met Defensie in de clinch gelegen over een nieuw in te voeren loonsysteem en werk-toelages. De bonden willen o.a. een eerlijker en moderner loongebouw (dat is het systeem waarin de salarissen zijn uitgewerkt). Defensie gaf eerder aan mee te willen werken, maar trekt zich nu weer terug. Het ministerie verdraait eerder gemaakte afspraken.

Daarnaast lijkt het erop dat Defensie niet genoeg geld heeft vrijgemaakt om het nieuwe systeem in te voeren. Daar gaan de bonden natuurlijk niet mee akkoord! Wij zijn daarom naar de Advies en Arbitrage Commissie (AAC) gestapt – een hoog orgaan waar je dit soort geschillen kunt voorleggen. Daarmee is een eerste stap gezet. We houden je op de hoogte van de vorderingen.