Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) is de BBTV gesloten!

 

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Cao-onderhandelingen: we hebben een resultaat!

Defensie en de vakbonden zijn al geruime tijd aan het onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden (de 'cao'). Op 3 november zijn we tot een 'onderhandelaarsresultaat' gekomen. Zowel Defensie als de vakbonden willen vóór het aflopen van het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord tot nieuwe afspraken komen.

 

Het voorstel ligt er nu in de vorm van een onderhandelaarsresultaat. Het gaat om arbeidsvoorwaarden over het jaar 2024. Maandag om 12:00 uur volgt meer informatie over de loonstijging, de eenmalige uitkering en de andere uitkomsten uit het resultaat.

Defensie en de vakbonden organiseren de komende tijd gezamenlijk fysieke en online informatiebijeenkomsten. Hier kun je eventuele vragen stellen. Vanaf maandag vind je meer informatie over arbeidsvoorwaarden 2024 op de intranetpagina van Defensie en de websites van de vakbonden.

 

De vakbonden leggen het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket voor aan hun leden. Ben je lid, dan kun je je stem uitbrengen. Op 12 december is er een vergadering, waarin de vakbonden zullen aangeven of hun leden in meerderheid instemmen met het resultaat. Zo ja, dan hebben we een  arbeidsvoorwaardenakkoord.