Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) is de BBTV gesloten!

 

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Reactie berichtgeving chroom-6 onderzoek RIVM 

Vandaag is in de media vroegtijdig bericht over het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties. Dat is erg jammer omdat wij het belangrijk vinden om het onderzoek en de aanbevelingen te presenteren en toe te lichten in samenhang met een collectieve regeling die wij met Defensie zijn overeengekomen. Voor nu verwijzen wij daarom naar onderstaand bericht. Vanaf maandag 12.30 uur is alle informatie over het onderzoek en de collectieve regeling beschikbaar, ook via onze website.

Reactie berichtgeving chroom-6 onderzoek RIVM

Diverse media berichten vandaag over het RIVM-onderzoek naar het gebruik van Chroom-6 op zogeheten prepositioned organizational materiel storages (POMS) locaties. De zogeheten paritaire commissie, die het onderzoek begeleidt, organiseert op 4 juni een persconferentie. Tijdens deze conferentie licht het RIVM de onderzoeksresultaten toe en zal de paritaire commissie ingaan op haar aanbevelingen aan Defensie. Aansluitend reageert staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. Na de persconferentie zijn de RIVM rapporten openbaar.

Defensie heeft vanaf het begin van het onderzoek aangegeven haar verantwoordelijkheid te nemen. In overleg met de vakbonden is er een collectieve regeling Chroom-6 voor de (oud-) medewerkers of hun nabestaanden opgesteld. Deze wordt maandag verder inhoudelijk toegelicht.

Signalen over een toenemend aantal meldingen van gezondheidsklachten bereikten het ministerie in de loop van 2014. Deze werden serieus genomen. Daarom is het RIVM verzocht om een onderzoek te doen naar het gebruik van Chroom-6 en Chemical Agent Resistant Coating op POMS locaties.

Betrokkenen centraal

Met dit onderzoek wil Defensie vooral graag duidelijkheid geven aan de betrokken (oud-) collega’s. Voor hen zijn er op woensdag 6 (Roermond) en vrijdag 8 juni (Almelo) voorlichtingsbijeenkomsten. Zij worden dan nader geïnformeerd over de onderzoeksresultaten, het advies en aanbevelingen van de paritaire commissie, de reactie van Defensie en de collectieve regeling Chroom-6.

Begeleiding

Het onderzoek is begeleid door een zogeheten onafhankelijke paritaire commissie. Deze bestond onder andere uit vertegenwoordigers van de vakbonden, Defensie en een onafhankelijk wetenschappelijk expert onder voorzitterschap van de heer R.L. Vreeman.

Het resultaat van het RIVM onderzoek is beoordeeld door een klankbordgroep bestaande uit experts van verschillende disciplines. Deze experts zijn voorgedragen door de diverse belanghebbenden.