Zoeken

Uitbetaling VUT/WUL compensatie in mei

Defensie gaat in de maand mei de ingehouden VUT–equivalente premie aan militairen terugbetalen. Ook betaalt Defensie alsnog een compensatie voor de gederfde WUL-compensatie. Dit gebeurt eveneens in mei. Over deze betalingen zal Defensie ook de wettelijke rente vergoeden. De terugbetalingen worden apart vermeld op de loonstrook. Je moet er rekening mee houden dat nagenoeg de helft van het uitgekeerde bedrag naar de belasting gaat. Dat komt omdat het zogenaamde 'bijzondere tarief inkomstenbelasting' vantoepassing is.

De achtergrond van deze betalingen vind je hier. Daar lees je ook voor welke terugbetaling jij in aanmerking komt.

Lees hier een (eerder) interview met Paul Eijkelenkamp in de Trivizier. Daarin vind je nog meer achtergrond info.