Zoeken

Veiligheidssectoren maken gehakt van plannen minister Koolmees

Op 15 mei, tijdens de parlementaire ‘gehaktdag’, maken de veiligheidssectoren – zoals politie, brandweer, defensie, douane – gehakt van de pensioenplannen van minister Koolmees. De plannen gaan letterlijk en figuurlijk door de gehaktmolen, waarna we er fatsoenlijke gehaktballen van maken.
Deze gehaktmolens zetten we neer rondom het Binnenhof zodat de politici onze gehaktballen kunnen proeven. Gehaktballen met verschillende pensioensmaken zoals: afschaffing RVU Boete, bevriezing AOW op 66 jaar en de mogelijkheid om pensioen te indexeren. Het wordt tijd dat dit kabinet nu eens echt een goede smaakbelevenis krijgt en de goede keuzes gaat maken.

Er zijn grenzen
18 maart tijdens de landelijke pensioenactie werd duidelijk dat duizenden politiemensen, militairen en burgermedewerkers van defensie, bereid zijn te strijden voor een goed pensioen. Maar ook dat zij hun eigen belangen meteen opzijzetten als het gaat om de veiligheid van burgers en collega’s. Politiemensen, militairen en burgermedewerkers van defensie, douane en brandweer zijn bevlogen en loyaal, wat lovenswaardig is maar tegelijkertijd ook een valkuil. Altijd maar doorgaan heeft invloed op je fysieke en mentale gestel. Het kabinet wil nu elk jaar dat we als mens ouder worden, ook de AOW-leeftijd met een jaar verhogen. Dit is onacceptabel en zeker voor mensen met zware beroepen.

Gehaktdag
15 mei is niet zomaar uitgekozen door de veiligheidssectoren. Dit is de dag waarop het kabinet verantwoording aflegt aan het parlement over zijn plannen en uitgaven. In de volksmond ook wel ‘gehaktdag’ genoemd.

Nog voor het zomerreces
De BBTV doet mee met deze actie. De veiligheidssectoren willen het kabinet dwingen om voor het zomerreces met een nieuw pensioenvoorstel te komen, waarin onze eisen opgenomen zijn. Zo niet, dan zullen in het najaar opnieuw acties volgen. Vervolgacties zullen via de websites van de VBM en BBTV bekend gesteld worden.