Zoeken

Onrust bij mariniers over verplichte carrièrestap

Plusminus 60 mariniers der eerste klasse hebben onlangs tijdens een voorlichtingsbijeenkomst toelichting gekregen op een brief die zij eerder ontvingen. Daarin is opgenomen dat het Korps hen graag wil behouden en dat zij daarom geselecteerd zijn voor deelname aan de opleiding tot korporaal. Hiermee heeft het Korps deze mariniers in feite aangewezen en zijn de geselecteerden verplicht de opleiding te volgen.

Op 13 mei jongstleden is vanuit het Korps Mariniers een speciaal daarvoor ingelaste voorlichting georganiseerd, waar plusminus 60 mariniers der eerste klasse is meegedeeld dat zij, vanwege ‘hun verbondenheid en toewijding’, geselecteerd zijn voor de eerstvolgende Voorgezette Vakopleiding (VVO) – de korporaalsopleiding van het Korps Mariniers. Het betreft de aankomende lichting van augustus 2020. De mariniers zouden bij deze bijeenkomst te horen hebben gekregen dat de selectie een verplichting is.

 

Na ontvangen berichten hierover van onze achterban heeft de VBM-BBTV contact gezocht met het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) en is gevraagd hierover zo spoedig mogelijk nadere informatie te verstrekken. Hierbij is aangegeven dat vanuit de vakbond begrip is voor het feit dat de organisatie werknemers wil enthousiasmeren voor het doorlopen van de korporaalsopleiding, maar dat het gekozen middel (het verplichte karakter) in de optiek van de VBM-BBTV niet past binnen afgesproken regelgeving.

 

Inmiddels hebben meerdere ‘geselecteerde’ mariniers zich gemeld bij de vakbond. Zij maken duidelijk kenbaar bezwaar te maken tegen de opgelegde verplichting. CZSK heeft het verzoek tot verstrekken van meer informatie serieus genomen en heeft zeer recent aangegeven hierover in gesprek te gaan met de VBM-BBTV. Middels een voorlichting, die op korte termijn plaats zal vinden, wil CZSK duidelijkheid verschaffen over het toegepaste proces. De VBM-BBTV heeft aangegeven hiervoor open te staan en wacht de uitnodiging af. Wij houden u op de hoogte.

 

(Foto: Aaron Zwaal/MCD)