Zoeken

Vergeet ‘de vink’ in DIDO niet!

We ontvangen weer regelmatig het bericht dat BBTV-leden de registratie van de uitruiling vakbondscontributie vergeten aan te vinken in DIDO. Vanaf 1 januari 2020 is namelijk het Cafetariamodel Defensie aangepast en moeten vakbondsleden zélf aangeven dat ze van de regeling gebruik willen maken.

Wat moet je doen? Log in bij DIDO en ga naar: Selfservice > Alle Apps > Salaris en Vergoedingen > Declaraties’ klik op ‘Toevoegen’ en kies vervolgens als hoofdcategorie voor ‘Cafetariamodel Defensie’. Daarna kies je als kostencategorie voor ‘Vakbondscontributie’. Doe het uiterlijk voor 30 november! Dan wordt de registratie nog mooi meegenomen.

Met deze regeling wordt het brutosalaris verlaagd met het bedrag dat aan contributie is betaald. Je ontvangt het bedrag vervolgens netto bij je salaris. Een belastingvoordeel dus. Dat scheelt toch weer een paar euro per maand!