Zoeken

Antwoord bonden op ongepaste reactie werkgever

De gezamenlijke vakbonden reageren vandaag, 1 april, op de teleurstellende reactie van de staatssecretaris op onze ultimatum-brief. In deze brief verzochten wij de werkgever nógmaals om voldoende financiële ruimte vrij te maken om fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel te realiseren. Defensie reageerde weliswaar binnen de gestelde tijd van het ultimatum, maar inhoudelijk was de repliek bedroevend.

 

Meer loonruimte dan 1,25% wil de werkgever niet bieden, en daarnaast wordt in de reactie gesteld ‘dat het defensiepersoneel blij mag zijn dat ze nog een baan bij Defensie heeft en nog wel mét baanzekerheid’. Een bijzonder ongepaste en impertinente stelling – alleen al om het feit dat het een onwaarheid is: veel militairen en burgers hebben helemaal geen vaste baan en dus is er in veel gevallen juist géén sprake van baanzekerheid.

De gezamenlijke bonden beraden zich nu op acties en andere stappen. AC-voorzitter Jean Debie: ‘’Het defensiepersoneel, militair en burger, verdient een marktconform salaris, goede arbeidsvoorwaarden en solide ondersteunende faciliteiten. De werkgever schiet nu fors tekort.’’

Hier kunt u de reactie van de gezamenlijke bonden op de brief van Defensie teruglezen.