Zoeken

Arbeidsvoorwaarden: Hoe staat het ermee?

Vanaf juli hebben de onderhandelaars van de vakbonden verder overlegd met Defensie over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. De onderhandelaars stelden vandaag vast dat zij op dit moment niet tot een resultaat kunnen komen. Ze hebben besloten de stand van zaken voor te leggen aan het Sector Overleg Defensie en daar verder te bespreken. Dat gebeurt op 14 oktober.

 

Voor de zomer lieten de onderhandelaars weten om in september te vertellen wat de gesprekken over een nieuw akkoord hebben opgeleverd. Er is de afgelopen tijd uitgebreid gesproken over alle onderwerpen uit de verschillende inzetbrieven. Na de zomer hebben de gesprekken zich vooral gericht op de volgende onderwerpen:

  •  Loonsverhoging;
  •  Tijdelijke toelage loongebouw;
  •  Woon- werkverkeer en thuiswerken;
  •  Pensioenakkoord;
  •  Verlengen Sociaal Beleidskader 2012;
  •  Cafetariamodel;
  •  Opleidingsbudget bij overgang van militair naar burger en omgekeerd. 

 
Tijdens de gesprekken zijn partijen op een aantal onderwerpen dicht tot elkaar gekomen. De onderhandelaars stelden echter ook vast dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om aan de wensen van alle partijen tegemoet te komen. Vooral de gewenste loonsverhoging en de maatregelen voor het woon- werkverkeer leggen een groot beslag op het beschikbare arbeidsvoorwaardengeld. Daarom hebben de onderhandelaars besloten het SOD te informeren over de stand van zaken en daar de lastige keuzes verder te bespreken.