Nieuws

Hoe zit het nou met opleidingen?

Vorig jaar zijn de regels voor het volgen van een opleiding flink veranderd. Dat is een gevolg van de invoering van het Flexibel Personeelssysteem (FPS). Het FPS houdt onder andere in dat Defensie moet meewerken aan jouw ‘talentontwikkeling’. De mogelijkheden om opleidingen te volgen zijn daarom ruimer geworden. Niet alleen opleidingen voor je loopbaan binnen Defensie, maar ook daarbuiten. Hoe steken de regels over opleidingen en loopbaan in elkaar? BBTV-jurist mr. Maarten de Haas geeft uitleg.

 

Overstap naar politie? Loonaanvulling bij ontslag

Nou, ik ga dus binnenkort weg bij Defensie, want ik heb een baan bij de politie. Maar nu boer ik qua salaris flink achteruit. Klopt het dat ik een loonaanvulling kan krijgen?

Oudbouwlijst: geen inhouding huisvesting

Waait de snerpende oostenwind dwars door de kieren van je legeringskamer? Staat de schimmel in de doucheruimte op ooghoogte?

Dan hoef je geen inhouding huisvesting af te dragen. Toch altijd nog 3,6% van je salaris (en maximaal € 100,24 per maand) als je geen eigen huishouding voert (lees: bij je ouders woont en/of in het weekend bij vrienden meurt).

Er bestaat nog steeds een lijst met legeringsgebouwen die zo slecht zijn dat je de inhouding niet hoeft af te dragen.

 

Vragen? Bel de helpdesk van de BBTV: 070 3155111.

 

Ontslaggolf geldt voor Fase 1, 2 & 3-personeel!

Regelmatig krijgen wij vragen of opmerkingen over de numerus fixus. Met de numerus fixus in de hand (het maximum aantal militairen in elke rang) gaat Defensie de komende tijd duizenden militairen ontslaan.

Nou blijkt dat sommige collega’s denken: ik heb een Fase 3-aanstelling (voor onbepaalde tijd). Dus mij kan niets gebeuren! Anderen denken: mijn aanstelling loopt nog 3 jaar door, dus ook mij kan niet gebeuren.

Helaas is niets minder waar! Wat voor FPS-aanstelling je hebt (Fase 1, 2 of 3) maakt niks uit voor deze ontslaggolf.

Wel is het zo, dat de kans op ontslag vanwege de numerus fixus groter is, voor militairen in hogere rangen.

En als ik ontslagen word, waar heb ik dan recht op als militair?

Dan is het SBK voor jou van toepassing. De tekst van het SBK vind je hier.

Fiscaal partnerschap

Woon je ongehuwd samen? Dan is het goed om te weten dat vanaf 1 januari 2011 de regels voor fiscaal partnerschap zijn veranderd. Dit is van belang als je belastingaangifte laat doen / gaat doen over het fiscale jaar 2011.

Uitzendbonus: 1000 euro voor 365 dagen

De vakbonden en Defensie zijn het eens geworden over de invoering van een uitzendbonus. Militairen die in totaal 365 dagen uitgezonden zijn geweest ontvangen een bonus van 1000 euro netto.

Ziek of arbeidsongeschikt: krijg ik dan nog mijn salaris?

Als beroepsmilitair kun je net als ieder ander ziek of arbeidsongeschikt worden. Het is natuurlijk niet te hopen dat het je overkomt, maar als het gebeurt, kan dat ook gevolgen hebben voor je inkomen. Je hebt recht op een uitkering of een aanvullend inkomen, maar hoeveel is dat? En wanneer krijg je het?

Pensioen & uitzendingen: Hoe zit dat eigenlijk?

Als militair kun je uitgezonden worden. Je hebt dan recht op andere dingen dan wanneer je niet op uitzending bent. Hierbij gaat het niet alleen om toelages, maar ook om bijvoorbeeld je pensioenopbouw. En ook om je inkomen in het geval dat jou iets ernstigs overkomt en je invalide raakt.

Weg bij Defensie: Wat gebeurt er met mijn pensioen?

Als fase 1-militair (of BBT’er) heb je een aanstelling bij Defensie, die op een bepaald moment afloopt. De kans bestaat, dat je dan weggaat bij Defensie. Je moet dan op zoek naar een andere baan. Maar, als militair heb je pensioen opgebouwd. Wat gebeurt er met dat pensioen? En wat gebeurt er met je pensioen als je geen nieuwe baan vindt?

 

Overlijden: Wat is er geregeld voor je nabestaanden?

Als beroepsmilitair loop je het risico dat er tijdens de uitoefening van je werk iets mis gaat. In het ergste geval kom je zelfs te overlijden. Hoe blijven je partner en kinderen dan financieel achter?