Nieuws

Geen AVW-resultaat bij Defensie. Veelgestelde vragen en antwoorden.

Er komen veel vragen binnen bij de samenwerkende bonden van ‘Actie bij Defensie’ over het stuklopen van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Hieronder tref je de eerste vragen en antwoorden aan. Die gaan we binnenkort aanvullen met vragen over de militaire pensioenregeling.

De samenwerkende bonden zijn de ACOM, AFMP, BBTV, FNV Overheid, MARVER en VBM.

Defensie laat ABP zijn gang gaan en respecteert gemaakte afspraken niet

Op 20 november is er Sectoroverleg Defensie (SOD) geweest tussen de bonden en de staatssecretaris van Defensie. De staatssecretaris heeft tijdens dit overleg laten weten, dat ze zich níet zal verzetten tegen de handelswijze van het ABP. Het ABP is de uitvoerder van de pensioenen bij Defensie. Het ABP zegt dat het de militaire pensioenregeling (een eindloonregeling) per 1 januari niet meer kan uitvoeren. In plaats daarvan komt een 'basis pensioenregeling'. Maar dat is een verslechtering. De bonden gaan hier niet mee akkoord en vinden dat Defensie hier ook niet mee akkoord moet gaan.

 

De staatssecretaris verschuilt zich achter het ABP. Zij is slechts voor een zeer beperkte tijd bereid om militairen te compenseren voor de negatieve gevolgen. De in oktober 2017 gemaakte afspraken over  de pensioenregeling wil de werkgever niet nakomen. Hierdoor is er voor de bonden geen basis om verder te overleggen en goede cao-afspraken te maken voor het defensiepersoneel.

Militair pensioen 2019: laat u niet bedotten

De samenwerkende bonden in “Actie bij Defensie” (ACOM, AFMP, BBTV, FNV-Overheid, MARVER en VBM, hierna de bonden) hebben op 23 oktober vernomen dat er een nieuwsflits vanuit het ABP naar de militaire deelnemers in het ABP is gestuurd.

Defensie: geen problemen bij verstrekking gevechtslaarzen

Update Defensie heeft geen gevechtslaarzen meer. Of wel? Volgens Defensie zijn er nog genoeg op voorraad. Maar er is wel een bericht waarin staat dat een militair 'voor instandhouding' zelf kistjes mag aanschaffen bij de particuliere firma Noorloos. Militairen mogen er per jaar 275 euro per persoon aan uitgeven.

Geen arbeidsvoorwaardenakkoord!

Het onderhandelingsresultaat van 20 augustus heeft NIET geleid tot een arbeidsvoorwaardenakkoord. Op 4 oktober hebben de VBM en BBTV namens hun leden kenbaar gemaakt niet te kunnen instemmen met het arbeidsvoorwaardenresultaat. Ook alle andere bonden spraken hetzelfde standpunt uit. Daarmee was en is duidelijk dat er geen nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord is bereikt. Het resultaat is van tafel.

10 vragen en antwoorden TOD

De toeslag die militairen ontvangen op hun salaris voor het verrichten van onregelmatige diensten is al jaren een doorn in het oog. Het onderhandelingsresultaat van 20 augustus probeert daar wat aan te doen. Om te beginnen met een verhoging van 20%. Maar er verandert nog meer. Wat betekent dat?

Q & A nieuwe pensioenstelsel militairen

Vragen en antwoorden over het nieuwe pensioenstelsel voor militairen worden in onderstaand artikel beantwoord. Het verschil tussen eindloon en middelloon wordt uitgelegd. De vragen gaan in op (het verdwijnen van de) koppelafspraak. Verder zijn er vragen en antwoorden over de gevolgen voor pensioenopbouw en pensioenpremie. Ook maken de antwoorden duidelijk wat de gevolgen zijn voor militairen die nu met UGM zijn of vlak daarvoor staan. En: hoe zit het met de dubbeltelling?

Vragen en antwoorden Arbeidsvoorwaarden 2018-2020

Er is een vraag- en antwoordlijst gemaakt naar aanleiding van veelgestelde vragen die de bonden op dit moment ontvangen over het onderhandelingsresultaat van 20 augustus jl. Hieronder vindt u de vragen en antwoorden. Deze lijst zal de komende tijd worden uitgebreid met nieuwe vragen en antwoorden.

 

Overeenstemming over onderhandelaars-resultaat arbeidsvoorwaarden

De vakbonden hebben vandaag, 20 augustus, overeenstemming bereikt over de uitwerking van de arbeidsvoorwaardelijke principe-afspraken, die kort voor het zomerverlof werden gemaakt.

Defensie en bonden bereiken een principe-onderhandelingsresultaat

Defensie en de vier centrales voor defensiepersoneel hebben in de nacht van 12 op 13 juli principe-afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Het gaat dan over afspraken met betrekking tot een AV-akkoord* en een nieuwe militaire pensioenregeling. Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt af op 1 oktober.