Nieuws

BBTV-leden eens met loonakkoord

4,25 % erbij en eenmalig € 500,-

De leden van de BBTV en VBM zijn akkoord met de ‘onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016’. Als lid van de BBTV kon jij stemmen over de loonruimteovereenkomst. Een meerderheid van 69 procent blijkt vóór, 22 procent tegen en 9 procent stemde blanco.

Opleiding, omscholing of begeleiding van werk naar werk

Nog maar een klein deel van alle militairen blijft zijn hele werkzame leven bij Defensie. De meesten moeten vroeg of laat op zoek naar ander werk.

 

Dan is het belangrijk dat je op de arbeidsmarkt goed beslagen ten ijs komt. Dus met ervaring waar je iets mee kunt, maar ook met één of meerdere diploma’s.

Daar wilden de bonden eens wat meer vaart achter zetten. Begin dit jaar zijn we met Defensie en de Politie het ‘Sectorplan’ overeengekomen. Het Sectorplan bestaat uit een aantal verschillende projecten voor omscholing, of begeleiding van werk naar werk, voor personeel van de Politie en/of Defensie.

Tijdelijke Voorziening VGB verlengd

De Tijdelijke Voorziening (TV) is een maatwerk-regeling voor militairen met een buitenlandse partner, of een partner die een paar maanden in het buitenland heeft verbleven.

 

Het gaat dan om landen die onvoldoende (justitiële en politieke) gegevens met Nederland uitwisselen. Die Tijdelijke Voorziening zou op 1 september 2015 aflopen.

 

Maar omdat er nog geen definitieve regeling is, blijft de Tijdelijke Voorziening ook na 1 september, tot nader order, gelden.

WW-regels per 1 juli strakker

Raak je – buiten je eigen schuld – werkloos, dan heb je recht op WW. Vanaf 1 juli zijn de spelregels voor de WW gewijzigd. Voor militairen van wie de aanstelling afloopt en militairen die met SBK 2012 vertrekken, gelden deze regels ook.

Eindelijk geld erbij …

De salarissen van militairen kunnen eindelijk weer gaan stijgen. Drie van de vier centrales (de bonden), waaronder ook de BBTV en VBM, hebben een akkoord gesloten met het kabinet.

 

Controleer AOW-opbouw bij SVB

In XRcise nummer 100 adviseren wij militairen die lange tijd in het buitenland geplaatst zijn geweest (inclusief de West) om te controleren of de AOW-opbouw niet is onderbroken.

Op uitzending geweest? Check je pensioen!

Met ingang van 1 januari 2002 is de 'Regeling dubbeltelling pensioengeldige tijd' in werking getreden. Dat betekent dat jij als je op uitzending bent, je dubbel pensioen opbouwt.

Update chroomhoudende verf

Heb je gewerkt met chroomhoudende verf? Tot voor kort vroegen we dan, om je te melden bij het ABP en bij het CAOP. Dat hoeft / kan niet meer. Je moet je nu alleen melden bij het CAOP.

Geen reactie op rekest hogere reiskostenvergoeding?

Onlangs won de VBM een rechtszaak over de reiskostenvergoeding voor militairen die geen eigen huishouding voeren. Het voeren van een eigen huishouding was een voorwaarde in het Verplaatsingskostenbesluit Militairen (VKBM)voor het krijgen van de hogere reiskostenvergoeding. En tevens voor de vrijstelling voor voedings- en huisvestingskosten. De Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter) heeft zich inmiddels ook uitgesproken over het VKBM. Conclusie: het VKBM is discriminerend.

Deelakkoord over arbeidsvoorwaarden

Drie van de vier centrales (de bonden) zijn akkoord met het Deelresultaat arbeidsvoorwaarden. De drie centrales, waaronder ook de VBM en BBTV, en de minister van Defensie hebben donderdag 16 april hun handtekening gezet. Daarmee is er nu een (deel)akkoord.