Nieuws

SBK met een jaar verlengd

In de XRcise 103 lees je dat de bonden het overleg met Defensie hebben stilgelegd. Dit deden we, omdat Defensie weigerde het SBK te verlengen. Gelukkig hebben we inmiddels toch overeenstemming bereikt met Defensie. We zijn het eens geworden om het Sociaal Beleidskader (SBK 2012) met een jaar te verlengen.

Salaristabellen 2016

Als gevolg van het Loonakkoord krijg je er per 1 januari 3 % bij.

Wat dat voor jouw salaris betekent, vind je in de salaristabellen per 1 januari 2016:

KL/KLu/KMar

KM

Fouten bij nabetaling huisvesting/voeding/reiskosten

De hoogste bestuursrechter (Centrale Raad van Beroep) maakte in november 2014 gehakt van het VKBM. Resultaat: het wel of niet voeren van een ‘eigen huishouding’ doet er niet meer toe.Dat betekende dat veel militairen recht hadden op een hogere reiskostenvergoeding en vrijstelling voor voedings- en huisvestingskosten. En op een nabetaling. Defensie ging in oktober 2015 over tot het verstrekken van die nabetalingen. Helaas lijkt dat niet altijd goed te gaan.

Net begonnen bij Defensie? Denk aan je pensioen!

Ben je net begonnen bij Defensie? Dan is het één groot avontuur natuurlijk. Maar toch willen wij je ook aanraden, om eens stil te staan bij je pensioen. Je ziet er meer over in deze video. 

Ruim 5 miljoen voor wegnemen ‘ergernissen’

Defensie stelt volgend jaar 5,2 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van ‘ergernissen’. Op aandrang van de bonden probeert Defensie al enige tijd iets te doen aan dagelijkse ongemakken op de werkvloer.

Stopt je baan bij Defensie ...

Heb je een baan gevonden buiten Defensie? Of ben je aan het solliciteren? Waarschijnlijk ga je onderhandelen over je salaris. Maar moet je daarnaast ook nadenken over je pensioen?

In deze video maken VBM en BBTV je duidelijk waarom je bij overstap naar een baan buiten Defensie moet bedenken wat je met je opgebouwde pensioen gaat doen. Vergis je niet, het gaat om een hoop geld voor later. 
 


Vragen? Kijk verder op deze site of stuur een vraag via de helpdesk.
Of kijk op www.abp.nl
Informatie specifiek voor militairen vind je hier
Voor jouw eigen pensioenoverzicht log je in op 'MijnABP' . 

Recht op een loopbaangesprek!

Iedere militair heeft recht op één loopbaangesprek (per plaatsingsperiode) met een loopbaanbegeleider. Dat recht geldt dus ook voor de soldaat 2 en de korporaal.

 Maar de BBTV hoort dat die regelmatig geen toestemming daarvoor krijgen van hun commandant.

Vooral bij de landmacht schijnt dat vaak voor te komen.

Dus soldaten en korporaals (en onderofficieren en hoger): sta op je rechten! Het is belangrijk om bezig te zijn met je toekomst en Defensie moet je daarbij helpen!

Stand van zaken loonsverhoging

Defensie en de meerderheid van de vakbonden (waaronder de VBM en BBTV) hebben deze week afspraken gemaakt, over hoe zij het geld van het loonakkoord gaan besteden. 

BBTV-leden eens met loonakkoord

4,25 % erbij en eenmalig € 500,-

De leden van de BBTV en VBM zijn akkoord met de ‘onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016’. Als lid van de BBTV kon jij stemmen over de loonruimteovereenkomst. Een meerderheid van 69 procent blijkt vóór, 22 procent tegen en 9 procent stemde blanco.

Opleiding, omscholing of begeleiding van werk naar werk

Nog maar een klein deel van alle militairen blijft zijn hele werkzame leven bij Defensie. De meesten moeten vroeg of laat op zoek naar ander werk.

 

Dan is het belangrijk dat je op de arbeidsmarkt goed beslagen ten ijs komt. Dus met ervaring waar je iets mee kunt, maar ook met één of meerdere diploma’s.

Daar wilden de bonden eens wat meer vaart achter zetten. Begin dit jaar zijn we met Defensie en de Politie het ‘Sectorplan’ overeengekomen. Het Sectorplan bestaat uit een aantal verschillende projecten voor omscholing, of begeleiding van werk naar werk, voor personeel van de Politie en/of Defensie.